Wednesday 29th of May 2024


Обществена поръчка 15112017

 

 

ДОСТАВКА НА лабораторни реактиви и консумативи ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ


 

 

 

 ДАТА: 15.11.2017                                                                                   № 20171115-00898-0006

 


 

Документи: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Свети Георги ЕООД гр. Пловдив

 


 

08.12.2017 Отговор на запитване за ОП :  download-pdf-hi

 

 

 

21.12.2017 Протокол 1    download-pdf-hi

 

10.01.2018 Уведомление download-pdf-hi

 

29.01.2018 Протокол 2, 3 и 4 download-pdf-hi

 

29.01.2018 Окончателен доклад download-pdf-hi

 

29.01.2018 Решение download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "Марвена Диагностика" ЕООД download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "Агарта-ЦМ" ЕООД download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "Медицинска техника инженеринг" ООД download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "БУЛ БИО НЦЗПБ" ЕООД download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "БГ МЕД" ЕООД download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "Елпак Лизинг" ЕООД download-pdf-hi

 

12.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "Софарма Трейдинг" АД download-pdf-hi

 

14.03.2018 Договор за възлгане на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с "Хроно" ООД download-pdf-hi

 


 

70407_178659_file_zip

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.