Monday 23rd of April 2018


      ДКЦ "Свети Георги" ЕООД - Пловдив е структура към Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД. Създава се като еднолично дружество с ограничена отговорност през 2001 г. и много бързо заема важно място в извънболничната медицинска помощ не само в гр.Пловдив, а в региона и страната. Разкрити са специализирани кабинети от всички специалности в сградата на ДКЦ Св. Георги , както и лаборатория включваща клинична, микробиологична лаборатории и звено за образна диагностика.В центъра работят 58 специалисти, от които 5-ма професори и 3-ма доценти. Всички с опит и висока квалификация.
    Посещението на лекар не е особено приятно, но ние ще се постраем прибиваването Ви при нас да е ползотворно за Вас и Вашето здраве. ДКЦ Свети Георги Пловдив има желание да приема и обсъжда мнение с хора, посетили здравното заведение във връзка с подобряване и обогатяване на медицинската помощ и услуги в него.
    От името на целия ни медицински персонал Ви казваме ДОБРЕ ДОШЛИ!Ние се намираме в Пловдив на бул. Васил Априлов 15 .


ДКЦ Свети Георги ЕООД работи с НЗОК и при посещение при специалист от пациента се заплаща потребителска такса в размер 2.90 лв.

 

 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..