Thursday 30th of March 2023


търгове за отдаване под наем на активи

 

 

 

Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на

активи на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД   

 

№7ДАТА: 03.02.2023Обявление за отдаване под наем на помещения с обща площ 426,50 кв.м., находящи се в сградата на ДКЦ "Свети Георги“, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – за лечебна дейност.
 download-pdf-hi

 

№6


ДАТА: 11.10.2022Обявление за отдаване под наем на помещения, представляващи 7 (седем) лекарски кабинети, санитарно помещение и прилежащи площи (част от бивше вътрешно отделение)

 

 download-pdf-hi

 

№5


ДАТА: 11.10.2022Обявление за отдаване под наем на шест лекарски кабинета, два кабинета – женска и детска консултация и два манипулационни кабинета
  download-pdf-hi
№4ДАТА: 23.12.2021

Обявление за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. от фоайе, находящо се на партерния етаж на сградата на бул. „Васил Априлов" №15а, гр. Пловдив


 download-pdf-hi
№3

ДАТА: 03.11.2021

 

 

Обявление за помещение с предназначение аптека


 

download-pdf-hi

 

 

 

№2

 

ДАТА: 03.11.2021

 

Обявление за стоматологичен кабинет


 

download-pdf-hi

 

 


 

№1

 

 

ДАТА: 23.04.2021   

                                                                                 

ДКЦ Свети Георги 1

 

download-pdf-hi

 

ДКЦ Свети Георги 2

 

 

download-pdf-hi

 

                                                  

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.