Saturday 25th of September 2021


търгове за отдаване под наем на активи

Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на активи на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД


 

 

 

ДАТА: 23.04.2021                                                                                         

 


ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 1

download-pdf-hi


ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 2

download-pdf-hi

 


 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..