Monday 29th of November 2021


търгове за отдаване под наем на активи

Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на

активи на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД   

 

№3

ДАТА: 03.11.2021

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АПТЕКА


 

download-pdf-hi

 

 

 

№2

 

ДАТА: 03.11.2021

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕН

КАБИНЕТ


 

download-pdf-hi

 

 


 

№1

 

 

ДАТА: 23.04.2021   

                                                                                 

ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 1

 

download-pdf-hi

 

ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 2

 

download-pdf-hi

 

                                                  
 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..