Thursday 18th of August 2022


търгове за отдаване под наем на активи

Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на

активи на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД   

 

№4ДАТА: 23.12.2021

Обявление за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. от фоайе, находящо се на партерния етаж на сградата на бул. „Васил Априлов" №15а, гр. Пловдив


 download-pdf-hi
№3

ДАТА: 03.11.2021

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АПТЕКА


 

download-pdf-hi

 

 

 

№2

 

ДАТА: 03.11.2021

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕН

КАБИНЕТ


 

download-pdf-hi

 

 


 

№1

 

 

ДАТА: 23.04.2021   

                                                                                 

ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 1

 

download-pdf-hi

 

ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ 2

 

download-pdf-hi

 

                                                  
 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.