Friday 02nd of December 2022


 

ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ НА ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД

 

 

 

ДАТА: 28 МАЙ 2018г.

 

1 . ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕТИЛЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ЛИНК

 


 

 

ДАТА: 05 СЕПТЕМВРИ 2022г.

 

2. ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - ЛИНК

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.