Saturday 20th of April 2024


Обществена поръчка 26102018

 

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ


 

 

 

 ДАТА: 26.10.2018                                                                                   № 20181022-00898-0002

 


 

Документи: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Свети Георги ЕООД гр. Пловдив

 


1. Отговор на запитване за ОП - download-pdf-hi

  2. Протокол №1 от разглеждането, оценяването и класирането на постъпили оферти за провеждане на публично състезание за възлагане на ОП с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Свети Георги ЕООД " - download-pdf-hi
3. Уведомление  -  download-pdf-hi
4. Протокол 2  -  download-pdf-hi
5. Протокол 3  -  download-pdf-hi
6. Окончателен доклад  -  download-pdf-hi
7. Решение  -  download-pdf-hi

 


 

70407_178659_file_zip

8. Договори с избрани изпълнители


8.1 Договор за възлагане на ОП за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с Агарта-ЦМ ЕООД  70407_178659_file_zip

 

8.2 Договор за възлагане на ОП за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с БГ МЕД ЕООД 70407_178659_file_zip

8.3 Договор за възлагане на ОП за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с Марвена Диагностика ЕООД 70407_178659_file_zip

8.4 Договор за възлагане на ОП за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с Софарма Трейдинг ЕООД 70407_178659_file_zip

8.5 Договор за възлагане на ОП за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с Ридаком ЕООД 70407_178659_file_zip

8.6 Договор за възлагане на ОП за доставка на лабораторни консумативи и реактиви с Хроно ООД 70407_178659_file_zip

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.