Friday 22nd of February 2019


Обществена поръчка 26102018

 

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ


 

 

 

 ДАТА: 26.10.2018                                                                                   № 20181022-00898-0002

 


 

Документи: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Свети Георги ЕООД гр. Пловдив

 


1. Отговор на запитване за ОП - download-pdf-hi

  2. Протокол №1 от разглеждането, оценяването и класирането на постъпили оферти за провеждане на публично състезание за възлагане на ОП с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Свети Георги ЕООД " - download-pdf-hi
3. Уведомление  -  download-pdf-hi
4. Протокол 2  -  download-pdf-hi
5. Протокол 3  -  download-pdf-hi
6. Окончателен доклад  -  download-pdf-hi
7. Решение  -  download-pdf-hi

 


 

70407_178659_file_zip

 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..