Monday 17th of June 2024


Обществена поръчка 04122017

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД - Пловдив

 


ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ


 

 

 

 ДАТА: 04.12.2017                                                                                   № 20171204-00898-0007

 


 

Документи: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД гр. Пловдив

 


 

29.01.2018 Договор за продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление download-pdf-hi

 

 

 

 

70407_178659_file_zip

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.