Saturday 23rd of September 2023


Цени на медицинските услуги

ДКЦ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕООД – ПЛОВДИВ

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

УПРАВИТЕЛ:

/Доц. д-р С. Цветкова, дм/

 

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С

 

НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В КАБИНЕТИТЕ И ЗВЕНАТА НА ДКЦ “СВ. ГЕОРГИ” ЕООД – ПЛОВДИВ

 

В СИЛА ОТ 01.02.2020г.

 

№ по ред

ВИД ДЕЙНОСТ

ЦЕНА В ЛЕВА

І.

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

1.

Първичен консултативен преглед от:

 

 

хабилитирано лице

50.00

 

лекар

35.00

2.

Вторичен консултативен преглед от:

 

 

хабилитирано лице

40.00

 

лекар

25.00

3.

Домашни прегледи

35.00

4.

Вторични домашни прегледи

25.00

5.

Домашни посещения от клиничен лаборант

10.00

6.

Измерване на кръвно

2.00

7.

Водене на женска консултация

280.00

8.

Кардиологичен пакет:

 

-

Първичен консултативен преглед + ехокардиография

50.00

9.

Неврологичен пакет:

 

-

Първичен преглед + доплер

50.00

-

Първичен преглед + ЕМГ

50.00

 

 

 

ІІ.

АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1.

ЕКГ – страндартно

10.00

2.

Велоергометричен тест

40.00

3.

Холтер

40.00

4.

Ехокардиография

30.00

5.

Ехография на коремни органи

30.00

6.

Ехография на млечни жлези

30.00

7.

Ехография на млечни жлези след проведена мамография

25.00

8.

Ехография на простата, пикочен мехур, остатъчна урина

25.00

9.

Ехография на щитовидна жлеза

30.00

10.

Ехография на шия и щитовидна жлеза

35.00

11.

Ехография на друг ендокринен орган

25.00

12.

Ултразвукова диагностика /АГ/

25.00

13.

Доплерова сонография

35.00

14.

ЕЕГ

35.00

15.

ЕМГ

35.00

 

 

 

III.

 

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

1.

Рентгенография – череп - eдна проекция

20.00

2.

Череп – специални центражи

18.00

3.

Рентгенография на околоносни кухини

20.00

4.

Рентгенография на цервикални прешлени

20.00

5.

Рентгенография на торакални прешлени

20.00

6.

Рентгенография на лумбални прешлени

20.00

7.

Рентгенография на таз

25.00

8.

Рентгенография на тазобедрена става

18.00

9.

Рентгенография на бедрена кост

18.00

10.

Рентгенография на подбедрица

18.00

11.

Рентгенография на колянна става – една проекция

18.00

12.

Рентгенография на двете колена – един филм

25.00

13.

Рентгенография на коленни стави фас и профил

30.00

14.

Рентгенография на глезенна става – една проекция

18.00

15.

Рентгенография на двата глезена – един филм

25.00

16.

Рентгенография на глезен – фас + профил

30.00

15.

Рентгенография на Сакроилиачни стави – една проекция

18.00

16.

Рентгенография на Сакроилиачни стави – двустранно

20.00

17.

Рентгенография на двете ръце – един филм

25.00

18.

Рентгенография на китка или длан – една проекция

18.00

19.

Рентгенография на раменна кост

18.00

20.

Рентгенография на раменна става

18.00

21.

Рентгенография на стерноклавикуларна става

18.00

22.

Рентгенография на клавикула

18.00

23.

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

18.00

24.

Рентгенография на скапула

20.00

25.

Рентгенография на лакетна става- една проекция

18.00

26.

Рентгенография на лакетна става – фас + профил

30.00

27.

Рентгенография на предлакетница

18.00

28.

Рентгенография на ходило

18.00

29.

Лицева графия на двете ходила – един филм

25.00

30.

Рентгенография на бял дроб

25.00

31.

Рентгеноскопия на бял дроб

30.00

32.

Рентгенография на стернум

20.00

33.

Рентгенография на ребра

20.00

34.

Рентгенография на корем

25.00

35.

Рентгенография на ПОС

25.00

36.

Рентгеноскопия на корем

20.00

37.

Мамография на двете гърди – по една проекции

30.00

38.

Мамография на двете гърди – четири проекции

48.00

39.

Мамография допълнителна проекция

12.00

40.

Допълнителни прицелни и специални центражи

20.00

41.

Контрастно рентгеново изследване на хранопровод

40.00

42.

Контрастно рентгеново изследване на тънко черво с прицелни снимки

60.00

43.

Контрастно рентгеново изследване на стомах с прицелни снимки

60.00

44.

Иригоскопия - иригография

60.00

45.

Венозна урография

70.00

46.

Ретроградни уретрография, цистография и пиелография

55.00

47.

Фистулография

35.00

48.

Компютърна томография на глава – без к.м.

95.00

49.

Компютърна томография на глава – с к.м.

110.00

50.

Компютърна томография на околоносни кухини

95.00

51.

Компютърна томография на органите на шията /без контрастна материя/

100.00

52.

Компютърна томография на органите на шията / с контрастна материя/

120.00

53.

Компютърна томография на кости или стави /без контрастна материя/

95.00

54.

Компютърна томография на кости или стави /с контрастна материя/

110.00

55.

Компютърна томография на дисковите пространства в шийната, гръдната или поясната част на гръбначния стълб, до три нива

95.00

56.

Компютърна томография на гръден кош /без контрастна материя/

110.00

57.

Компютърна томография на гръден кош /с контрастна материя/

120.00

58.

Компютърна томография на корем /без контрастна материя/

110.00

59.

Компютърна томография на корем /с контрастна материя/

130.00

60.

Компютърна томография на малък таз /без контрастна материя/

110.00

61.

Компютърна томография на малък таз /с контрастна материя/

130.00

62.

Венозен контраст

55.00

63.

Венозна манипулация + консумативи

5.00

64.

Перорален контраст

8.00

65.

Компютърна томография на минерално съдържимо

80.00

66.

Остеодензитометрия на точка

40.00

67.

Остеодензитометрия на две точки

60.00

68.

Остеодензитометрия на допълнителна точка

20.00

69.

Копие на диск

5.00

70.

Копие на издаден документ - описание

2.90

71.

Консултация по представена рентгенография

20.00

72.

Консултация по представено КТ- изследване

40.00

 

 

 

ІV.

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

1.

Вземане на биологичен материал

3.00

2.

Оцветяване по Льофлер № 18

5.00

3.

Оцветяване по Грам № 18

3.00

4.

Оцветяване по Найсер

3.00

5.

Оцветяване по Цил-Нилсен

5.00

6.

Изследване на секрети с култура – храчка /без препарати/

8.00

7.

Изследване на секрети с култура – носен, гърлен /без препарати/

8.00

8.

Изследване на секрети с култура – ушен, очен, рани, оперативни материали, синуси и други кухини /без директна микроскопия/ №82

10.00

9.

Жлъчка

10.00

10.

Васерман

8.00

11.

Секрети – уретрални, простатни, еякулати, вагинални, цервикални, лохии /без препарати/

10.00

12.

Раневи секрети, стоматологични материали /без препарати/

10.00

13.

Директен имунофлуоресцентен тест за Хламидия трахоматис

20.00

14.

Серологични изследвания

 

 

- АСТ № 49

9.00

 

- Паул Бунел /за инфекциозна мононуклеоза/ № 49

9.00

 

- Латекс аглутинация /ревматоиден фактор/

3.00

 

- Валер-Роуз /разгъната реакция за ревматоиден фактор/ № 49

9.00

15.

Урини /количествен метод/

10.00

16.

Копрокултура, по индикации

12.00

17.

Копрокултура, за здравна книжка /мед. свидетелство/

10.00

18.

Хемокултури /конвенционални/

8.00

19.

При изолиране на патогенен микроорганизъм – антибиограма

10.00

20.

Пунктати

12.00

 

 

 

V.

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

ХЕМАТОЛОГИЯ

 

КОВИД-19 ИЗСЛЕДВАНИЯ АНТИТЕЛА
SARS-COV-2-JgM25.00
SARS-COV-2-JgG25.00
SARS-COV-2-JgM+JgG30.00
 

1.

Пълна кръвна картина

5.00

2.

Диференциална кръвна картина

5.00

3.

Морфология на еритроцити

5.00

4.

СУЕ

2.00

5.

Ретикулоцити

5.00

6.

Абсолютен брой Ео

5.00

7.

Абсолютен брой Ly

5.00

 

 

 

 

ХЕМОСТАЗА

 

1.

Време на кървене

2.00

2.

Време на съсирване

2.00

3.

Протромбиново време /ПВ, РТ/

4.00

4.

Кефалин – каолиново време /ККВ, аРТТ/

6.00

5.

Тромбиново време /ТВ, ТТ/

6.00

6.

Фибриноген

5.00

 

 

 

 

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

 

1.

Глюкоза

3.00

2.

Кръвно-захарен профил- 3 определения

9.00

3.

Глюкозотолерантен тест – 3 определения (OГТТ)

9.00

4.

Общ белтък

3.00

5.

Албумин

3.00

6.

Холестерол

3.00

7.

HDL ­–холестерол

4.00

8.

LDL – холестерол

4.00

9.

Триглицериди

3.00

10.

Урея

3.00

11.

Креатени

3.00

12.

Пикочна киселина

3.00

13.

Билирубин – общ

3.00

14.

Билирубин – директен

3.00

15.

ASAT

4.00

16.

ALAT

4.00

17.

Креатинкиназа /КФК, КК, СРК/

5.00

18.

Лактатдехидрогеназа /LDH/

4.00

19.

Алфа хидроксибутиратдехидрогеназа /ХВДХ/

7.00

20.

Холинестераза /ХЕ, СНЕ/

7.00

21.

Алфа амилаза – серум

7.00

22.

Алфа амилаза – урина

7.00

23.

Алкална фосфатаза /АФ, АСР/

5.00

24.

Гамаглутанилтранспептидаза /ГГТ/

5.00

25.

Калий /К/

4.00

26.

Натрий /Na/

4.00

27.

Хлориди /СL/

4.00

28.

Калций /Са/

3.00

29.

Калций /Са++/

6.00

30.

Фосфор /Р/

3.00

31.

Магнезий /Mg/

6.00

32.

Желязо /Fe/

5.00

33.

ЖСК

6.00

34.

Липаза

7.00

35.

ОГТТ + трикратен Инсулин

50.00

 

 

 

 

ИМУНОЛОГИЧНИ

 

1.

Имуноглобулин А /Ig A/

18.00

2.

Имуноглобулин М /Ig М/

18.00

3.

Имуноглобулин Г /Ig G/

18.00

4.

С3 фракция на комплемента /С3/

13.00

5.

С4 фракция на комплемента /С4/

13.00

6.

Имуноглобулин Е /Ig Е/

18.00

7.

Антитироидни антитела /ТАТ/

18.00

8.

Антимикрозомални антитела /МАТ/

18.00

9.

ТRAb

32.00

10.

Анти ССР

25.00

11.

Скриниране на общи АNA

20.00

12.

Анти – ds DNA

23.00

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

 

1.

Гликиран хемоглобин/HbA1c/

15.00

2.

Микроалбуминурия

15.00

3.

С-реактивен протеин/СRP/

10.00

4.

Антистрептолизин О/ASLO,ASL/

10.00

5.

Ревматоиден фактор/RF,WAALER ROSE/

10.00

6.

Алфа 1 антитрипсин

20.00

7.

Креатинкиназа-мв иэоензим/КК-МВ/

8.00

8.

Феритин

15.00

9.

Витамин В12

15.00

10.

Фолат

15.00

11.

Кръвна група

15.00

12.

Витамин D /25 – ОH/

25.00

 

 

 

 

ХОРМОНИ

 

1.

СвободенТ3 /FT3/

16.00

2.

Свободен Т4/FT4/

16.00

3.

Тиреостимулиращ хормон/TSH/

16.00

4.

Лутеинизиращ хормон/LH/

16.00

5.

Фоликулостимулиращ хормон/FSH/

16.00

6.

Адренокортикотропен хормон/АСТН/

20.00

7.

Пролактин

16.00

8.

Естрадиол/Е2/

19.00

9.

Прогестерон

19.00

10.

Хорионгонадотропин/HCG/

22.00

11.

Тестостерон

19.00

12.

Дехидроепиандростерон/DHEA-S/

22.00

13.

Кортизол

18.00

14.

Еритропоетин /ЕРО/

20.00

15.

Имунореактивен инсулин

18.00

 

 

 

 

ПАКЕТИ

 

1.

TSH; TAT; MAT; TRAb;

72.00

2.

TSH; FT3; FT4;

39.00

3.

TSH; TAT; MAT;

39.00

4.

FT3; FT4; TRAb;

56.00

5.

TSH; FT4; TRAb;

56.00

6.

TSH; FT3; FT4; TAT; MAT;

65.00

7.

LH; FSH; E2; Prolactin;

52.00

8.

OГТТ + трикратен Инсулин

50.00

 

 

 

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

1.

Са 15-3

20.00

2.

Са 19-9

20.00

3.

Са 72-4

20.00

4.

Са 125

20.00

5.

AFP

20.00

6.

tPSA

18.00

7.

fPSA

18.00

8.

HCG + бета

22.00

9.

СЕА

20.00

 

 

 

 

 

 

 


ИЗПРАЖНЕНИЯ

 

1.

Окултни кръвоизливи

5.00

 

 

 

 

УРИНА

 

1.

pH

1.00

2.

Относително тегло

1.00

3.

Албумин

1.00

4.

Захар

1.00

5.

Кетотела

1.00

6.

Уробилиноген

1.00

7.

Билирубин

1.00

8.

Кръв в урината

1.00

9.

Седимент – ориент.

1.50

10.

Седимент – колич. Web

3.00

11.

Белтък /количество/

6.00

12.

Калций – колич.

6.00

13.

Фосфор – колич.

6.00

14.

Албумин – колич.

6.00

15.

Зимницки

4.00

 

 

 

VI.

ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1.

Цитохистологично изследване

10.00

2.

Биопсично изследване с 1 парафиново блокче. Хематоксичен еозин.

20.00

3.

Имунохистохимично изследване – за 1 блокче

30.00

 

 

 

VII.

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ

 

1.

ЛКК – за всеки член на комисия

10.00

2.

Изготвяне на медицинско свидетелство за:

 

 

- любители шофьори

25.00

 

- професионални шофьори – за един специалист

10.00

 

- за започване на работа – за един специалист

7.00

 

- за записване на ученици – за един специалист

5.00

 

- за записване на студенти – за един специалист

7.00

 

- за работа в чужбина – за един специалист

10.00

 

 

 

VIII.

МАНИПУЛАЦИИ

 

1.

Кожна и мускулна инжекция

2.00

2.

Венозна инжекция

5.00

3.

Кожно-алергична проба

2.00

4.

Кожно-алергологично тестуване

30.00

5.

Вътреставна манипулация, ставна пункция

20.00

6.

Венозна инфузия (вливания)

15.00

 

 

 

 

 

 

IX.

ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 

1.

Обработка на рани

 

 

- без хирургичен шев с противотетанична профилактика

15.00

 

- с хирургичен шев до 4-3 конеца

25.00

2.

Вторична хирургична обработка на рани

 

 

- смяна на превръзка

10.00

 

- смяна на превръзка, ревизия на дренаж

20.00

 

- смяна на превръзка и унгвент

20.00

3.

Хирургия на телесната повърхност

 

 

- екстракция на нокътна плочка

35.00

 

- екстирпация на туморна формация /атером липом/

60.00

4.

Хирургия – гнойно септична

 

 

- абцес

40.00

 

- панарициум

32.00

 

- отбременяваща инцизия

45.00

 

- флегмон инцизия

30.00

5.

Циркумцизия

150.00

6.

Дорзумцизия

100.00

7.

Амблация

40.00

8.

Вземане материал за антибиограма

5.00

9.

Пробиване на уши

10.00

10.

Уретрална катетеризация

15.00

11.

Ректално туширане

10.00

12.

Стомашно сондиране

15.00

13.

Сваляне на конци

10.00

 

 

 

КОВИД КАБИНЕТ
КОВИД ПАКЕТ СТАНДАРТ50.00
- Първичен преглед
- Рентгенова снимка на бял дроб
- ПКК
- СУЕ
- CRP
КОВИД ПАКЕТ МИНИМУМ40.00
- Първичен преглед
- ПКК
- СУЕ
- CRP

X.

ОЧЕН КАБИНЕТ

 

1.

Измерване на ВОН

10.00

2.

Хирургична интервенция в амбулаторни условия

30.00

3.

Компютърна авторефрактометрия

13.00

4.

Визус

10.00

5.

Биомикроскопия

10.00

6.

Субконюнктивални интервенции

30.00

7.

Преглед за изписване на очила + авторефрактометрия

30.00

8.

Преглед на очни дъна

25.00

9.

Екстракция на чуждо тяло от роговицата

30.00

10.

Цветоусещане

5.00

11.

Анималоскопия

20.00

 

 

 

XI.

УНГ КАБИНЕТ

 

1.

Шев на меки тъкани в областта на главата и шията

30.00

2.

Отстраняване на хир. шевове в областта на главата и шията

10.00

3.

Промивка на рани в областта на главата и шията

20.00

4.

Инцизия на меки тъкани в областта на главата и шията

45.00

5.

Предна тампонада при епистаксис

40.00

6.

Задна назална тампонада

50.00

7.

Смяна на назална тампонада

25.00

8.

Отстраняване на назална тампонада

15.00

9.

Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия

20.00

10.

Закрито наместване на носна фрактура

50.00

11.

Шев при разкъсване на носа

30.00

12.

Промивка и аспирация на максирален синус

50.00

13.

Индиректна ларингоскопия

20.00

14.

Клиничен тест за слух /шепот и разговорна реч, камертонални проби/

10.00

15.

Клинични вестибуларни функционални тестове

25.00

16.

Промивка на ухо за церумен – едностранно

10.00

17.

Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо-без инцизия

20.00

18.

Шев при разкъсване на външно ухо

20.00

19.

Инцизия в областта на външен слухов проход

20.00

20.

Парацинтеза на тъпанчева мембрана

50.00

21.

Смяна на трахеостомна канюла /тръба/

15.00

22.

Тонзилектомия

390.00

23.

Аденотомия

360.00

24.

Полипектомия

360.00

25.

Вземане на биопсичен материал от външно ухо

45.00

26.

Премахване на адхезии в носа

45.00

27.

Вземане на биопсичен материал от нос

45.00

28.

Рест пост тонзилектомия

350.00

29.

Отстраняване на чуждо тяло от фарингса

30.00

30.

Инцизия на носен фурункул

45.00

31.

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни структури

45.00

32.

Вземане на секрет за микробиологично изследване от ЛОР

10.00

33.

Пневматичен масаж по Зигле

20.00

34.

Продухване на Евстахиева тръба по Полицер

15.00

35.

Аудиограма

25.00

36.

Промивка на уши с лекарство

20.00

37.

Аспирация на уши

20.00

 

 

 

XII.

КАБИНЕТ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

 

1.

Обработка /превръзка/ на кожна рана

5.00

2.

Взимане на биопсичен материал от кожа

20.00

3.

Криохирургия на кондиломи и лечение с химични средства

 

 

- до 5 лезии

10.00

 

- над 5 лезии

15.00

4.

Кюретаж на нокътно легло и гънка

5.00

5.

Епилуменисцентна дерматоскопия

10.00

6.

Директна микроскопия на материал от кожа, секрет от пустула, влагалище, уретра

5.00

7.

Криохирургия с течен азот

10.00

8.

Кюретаж на молуски

10.00

9.

Ел. коагулация на кожни лезии

15.00

10.

Посявка на среда на Сабуро за мицели

5.00

11.

Кожно-алергологично тестуване

30.00

 

 

 

XIII.

АГ КАБИНЕТ

 

1.

Поставяне на спирала

50.00

2.

Сваляне на спирала

15.00

3.

Колпоскопия

20.00

4.

Електрокоагулация

20.00

5.

Лазеркоагулация

30.00

6.

Вагиноскопия

10.00

7.

Вземане на секрет / влагалищен, цервикален/

3.00

8.

Вземане на пробна биопсия / без хистология /

15.00

9.

Вземане на пробна биопсия / с хистология /

45.00

10.

Тест за бременност

5.00

11.

Влагалищна чистота

5.00

XІV.

ХЕМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

 

1.

Разчитане на ДКК

5.00

2.

Разчитане на миелограма

15.00

3.

Венозна инфузия /манипулация по избор на пациента/

15.00

 

 

 

XV.

ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ

 

1.

Предварително интервю с близките на болния

6.00

2.

Мотивизационен разговор

12.00

3.

Ежедневни контакти с лекуващия се болен

2.00

4.

Копиране на психомоторна възбуда

15.00

5.

Копиране на паническа атака

12.00

6.

Инструктаж за социално умение

12.00

7.

Овладяване на невролептична екстрапирамидна недостатъчност

12.00

8.

Контролиране на дисулфур-алкохолна реакция

10.00

9.

Хипноза, психофизиологична декапсулация, миорелаксация

20.00

10.

Терапевтична групова сесия /от 7 до 12 човека/ по

5.00

11.

Психиатрична експертна оценка назначена от съответна инстанция

20.00

 

 

 


 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.