Sunday 01st of November 2020


Кардиолог

Работно време

д-р Златка Димитрова

кардиолог

телефон кабинет: 032 602 240


 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Амбулатория

07:30-16:00

07:30-16:00

07:30-16:00

07:30-16:00

07:30-16:00

Дом.посещения

15:00-16:00

15:00-16:00

15:00-16:00

Профилактика

15:00-16:00

15:00-16:00

ЛКК

07:30-08:30

07:30-08:30

07:30-08:30

07:30-08:30

07:30-08:30

Почивка

13:30-14:00

13:30-14:00

13:30-14:00

13:30-14:00

13:30-14:00

 

Работно време

д-р Рамела Хайрабедян

кардиолог

телефон кабинет: 032 602 240


 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Амбулатория

14:00-18:00

08:30-12:30

14:00-18:00

08:30-12:30

Дом.посещения

07:30-08:30

07:30-08:30

Профилактика

18:00-19:00

ЛКК

Почивка

 


Работно време

доц. д-р Петър Николов

кардиолог

телефон кабинет: 032 602 240


 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Амбулатория


14:30-19:30


14:30-19:30


Дом.посещения


18:30 - 19:30Профилактика
18:30 - 19:30


ЛКК


Почивка


 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..