Saturday 01st of October 2022


СИМП

ДКЦ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕООД – ПЛОВДИВ

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

УПРАВИТЕЛ:

/Доц. д-р С. Цветкова, дм/

 

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С

 

НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В КАБИНЕТИТЕ И ЗВЕНАТА НА ДКЦ “СВ. ГЕОРГИ” ЕООД – ПЛОВДИВ

 

В СИЛА ОТ 01.02.2020г.

 

№ по ред

ВИД ДЕЙНОСТ

ЦЕНА В ЛЕВА

І.

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

1.

Първичен консултативен преглед от:

 

 

хабилитирано лице

50.00

 

лекар

35.00

2.

Вторичен консултативен преглед от:

 

 

хабилитирано лице

40.00

 

лекар

25.00

3.

Домашни прегледи

35.00

4.

Вторични домашни прегледи

25.00

5.

Домашни посещения от клиничен лаборант

10.00

6.

Измерване на кръвно

2.00

7.

Водене на женска консултация

280.00

8.

Кардиологичен пакет:

 

-

Първичен консултативен преглед + ехокардиография

50.00

9.

Неврологичен пакет:

 

-

Първичен преглед + доплер

50.00

-

Първичен преглед + ЕМГ

50.00

 

 

 

ІІ.

АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1.

ЕКГ – страндартно

10.00

2.

Велоергометричен тест

40.00

3.

Холтер

40.00

4.

Ехокардиография

30.00

5.

Ехография на коремни органи

30.00

6.

Ехография на млечни жлези

30.00

7.

Ехография на млечни жлези след проведена мамография

25.00

8.

Ехография на простата, пикочен мехур, остатъчна урина

25.00

9.

Ехография на щитовидна жлеза

30.00

10.

Ехография на шия и щитовидна жлеза

35.00

11.

Ехография на друг ендокринен орган

25.00

12.

Ултразвукова диагностика /АГ/

25.00

13.

Доплерова сонография

35.00

14.

ЕЕГ

35.00

15.

ЕМГ

35.00


 

 

 

 

 

 

V.

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

 

 


КОВИД-19 ИЗСЛЕДВАНИЯ АНТИТЕЛА

SARS-COV-2-JgM25.00

SARS-COV-2-JgG25.00

SARS-COV-2-JgM+JgG30.00

1.

Пълна кръвна картина

5.00

2.

Диференциална кръвна картина

5.00

3.

Морфология на еритроцити

5.00

4.

СУЕ

2.00

5.

Ретикулоцити

5.00

6.

Абсолютен брой Ео

5.00

7.

Абсолютен брой Ly

5.00

 

 

 

 

ХЕМОСТАЗА

 

1.

Време на кървене

2.00

2.

Време на съсирване

2.00

3.

Протромбиново време /ПВ, РТ/

4.00

4.

Кефалин – каолиново време /ККВ, аРТТ/

6.00

5.

Тромбиново време /ТВ, ТТ/

6.00

6.

Фибриноген

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ

 

1.

ЛКК – за всеки член на комисия

10.00

2.

Изготвяне на медицинско свидетелство за:

 

 

- любители шофьори

25.00

 

- професионални шофьори – за един специалист

10.00

 

- за започване на работа – за един специалист

7.00

 

- за записване на ученици – за един специалист

5.00

 

- за записване на студенти – за един специалист

7.00

 

- за работа в чужбина – за един специалист

10.00

 

 

 

VIII.

МАНИПУЛАЦИИ

 

1.

Кожна и мускулна инжекция

2.00

2.

Венозна инжекция

5.00

3.

Кожно-алергична проба

2.00

4.

Кожно-алергологично тестуване

30.00

5.

Вътреставна манипулация, ставна пункция

20.00

6.

Венозна инфузия (вливания)

15.00

 

 

 

 

 

 

IX.

ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 

1.

Обработка на рани

 

 

- без хирургичен шев с противотетанична профилактика

15.00

 

- с хирургичен шев до 4-3 конеца

25.00

2.

Вторична хирургична обработка на рани

 

 

- смяна на превръзка

10.00

 

- смяна на превръзка, ревизия на дренаж

20.00

 

- смяна на превръзка и унгвент

20.00

3.

Хирургия на телесната повърхност

 

 

- екстракция на нокътна плочка

35.00

 

- екстирпация на туморна формация /атером липом/

60.00

4.

Хирургия – гнойно септична

 

 

- абцес

40.00

 

- панарициум

32.00

 

- отбременяваща инцизия

45.00

 

- флегмон инцизия

30.00

5.

Циркумцизия

150.00

6.

Дорзумцизия

100.00

7.

Амблация

40.00

8.

Вземане материал за антибиограма

5.00

9.

Пробиване на уши

10.00

10.

Уретрална катетеризация

15.00

11.

Ректално туширане

10.00

12.

Стомашно сондиране

15.00

13.

Сваляне на конци

10.00

 

 

 


КОВИД КАБИНЕТ

КОВИД ПАКЕТ СТАНДАРТ50.00

- Първичен преглед

- Рентгенова снимка на бял дроб

- ПКК

- СУЕ

- CRP
КОВИД ПАКЕТ МИНИМУМ40.00

- Първичен преглед

- ПКК

- СУЕ

- CRPX.

ОЧЕН КАБИНЕТ

 

1.

Измерване на ВОН

10.00

2.

Хирургична интервенция в амбулаторни условия

30.00

3.

Компютърна авторефрактометрия

13.00

4.

Визус

10.00

5.

Биомикроскопия

10.00

6.

Субконюнктивални интервенции

30.00

7.

Преглед за изписване на очила + авторефрактометрия

30.00

8.

Преглед на очни дъна

25.00

9.

Екстракция на чуждо тяло от роговицата

30.00

10.

Цветоусещане

5.00

11.

Анималоскопия

20.00

 

 

 

XI.

УНГ КАБИНЕТ

 

1.

Шев на меки тъкани в областта на главата и шията

30.00

2.

Отстраняване на хир. шевове в областта на главата и шията

10.00

3.

Промивка на рани в областта на главата и шията

20.00

4.

Инцизия на меки тъкани в областта на главата и шията

45.00

5.

Предна тампонада при епистаксис

40.00

6.

Задна назална тампонада

50.00

7.

Смяна на назална тампонада

25.00

8.

Отстраняване на назална тампонада

15.00

9.

Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия

20.00

10.

Закрито наместване на носна фрактура

50.00

11.

Шев при разкъсване на носа

30.00

12.

Промивка и аспирация на максирален синус

50.00

13.

Индиректна ларингоскопия

20.00

14.

Клиничен тест за слух /шепот и разговорна реч, камертонални проби/

10.00

15.

Клинични вестибуларни функционални тестове

25.00

16.

Промивка на ухо за церумен – едностранно

10.00

17.

Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо-без инцизия

20.00

18.

Шев при разкъсване на външно ухо

20.00

19.

Инцизия в областта на външен слухов проход

20.00

20.

Парацинтеза на тъпанчева мембрана

50.00

21.

Смяна на трахеостомна канюла /тръба/

15.00

22.

Тонзилектомия

390.00

23.

Аденотомия

360.00

24.

Полипектомия

360.00

25.

Вземане на биопсичен материал от външно ухо

45.00

26.

Премахване на адхезии в носа

45.00

27.

Вземане на биопсичен материал от нос

45.00

28.

Рест пост тонзилектомия

350.00

29.

Отстраняване на чуждо тяло от фарингса

30.00

30.

Инцизия на носен фурункул

45.00

31.

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни структури

45.00

32.

Вземане на секрет за микробиологично изследване от ЛОР

10.00

33.

Пневматичен масаж по Зигле

20.00

34.

Продухване на Евстахиева тръба по Полицер

15.00

35.

Аудиограма

25.00

36.

Промивка на уши с лекарство

20.00

37.

Аспирация на уши

20.00

 

 

 

XII.

КАБИНЕТ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

 

1.

Обработка /превръзка/ на кожна рана

5.00

2.

Взимане на биопсичен материал от кожа

20.00

3.

Криохирургия на кондиломи и лечение с химични средства

 

 

- до 5 лезии

10.00

 

- над 5 лезии

15.00

4.

Кюретаж на нокътно легло и гънка

5.00

5.

Епилуменисцентна дерматоскопия

10.00

6.

Директна микроскопия на материал от кожа, секрет от пустула, влагалище, уретра

5.00

7.

Криохирургия с течен азот

10.00

8.

Кюретаж на молуски

10.00

9.

Ел. коагулация на кожни лезии

15.00

10.

Посявка на среда на Сабуро за мицели

5.00

11.

Кожно-алергологично тестуване

30.00

 

 

 

XIII.

АГ КАБИНЕТ

 

1.

Поставяне на спирала

50.00

2.

Сваляне на спирала

15.00

3.

Колпоскопия

20.00

4.

Електрокоагулация

20.00

5.

Лазеркоагулация

30.00

6.

Вагиноскопия

10.00

7.

Вземане на секрет / влагалищен, цервикален/

3.00

8.

Вземане на пробна биопсия / без хистология /

15.00

9.

Вземане на пробна биопсия / с хистология /

45.00

10.

Тест за бременност

5.00

11.

Влагалищна чистота

5.00

XІV.

ХЕМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

 

1.

Разчитане на ДКК

5.00

2.

Разчитане на миелограма

15.00

3.

Венозна инфузия /манипулация по избор на пациента/

15.00

 

 

 

XV.

ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ

 

1.

Предварително интервю с близките на болния

6.00

2.

Мотивизационен разговор

12.00

3.

Ежедневни контакти с лекуващия се болен

2.00

4.

Копиране на психомоторна възбуда

15.00

5.

Копиране на паническа атака

12.00

6.

Инструктаж за социално умение

12.00

7.

Овладяване на невролептична екстрапирамидна недостатъчност

12.00

8.

Контролиране на дисулфур-алкохолна реакция

10.00

9.

Хипноза, психофизиологична декапсулация, миорелаксация

20.00

10.

Терапевтична групова сесия /от 7 до 12 човека/ по

5.00

11.

Психиатрична експертна оценка назначена от съответна инстанция

20.00

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.