Thursday 18th of July 2024


Обществена поръчка 20191023-00898-0002

ДОСТАВКА НА консумативи и РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ


 

 

 

 ДАТА: 24.10.2019                                                                                                № 20191023-00898-0002

 


 

Документи: Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ Свети Георги ЕООД гр. Пловдив 70407_178659_file_zip

 


7.1.2020г. 15:15 ч. Уведомление за отваряне офертите на участниците в ОП  download-pdf-hi

17.1.2020 15:00 ч. Протокол 2   download-pdf-hi


17.1.2020 15:00 ч. Протокол 3   download-pdf-hi


17.1.2020 15:00 ч. Протокол 4   download-pdf-hi


17.1.2020 15:00 ч. Доклад          download-pdf-hi

 

17.1.2020 15:00 ч. Решение       download-pdf-hi

 

24.3.2020 11:51 Сключени Договор 70407_178659_file_zip 
 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.