Monday 22nd of October 2018


Проекти за 4 млн. лева спечели Университетска болница „Св. Георги”
Проекти за 4 млн. лева спечели Университетска болница „Св. Георги”
© sxc.hu

Три проекта на обща стойност близо 4 млн. лева спечели Университетска болница „Свети Георги". С тях ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради високотехнологичен център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490 служители.

Проектът „Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия" е на стойност 205 449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма на Японското правителство за подкрепа на структурната реформа у нас. В новата операционна ще бъде внедрено специализирано оборудване, което ще позволи на специалистите по обща, гръдно-коремна, жлъчно-чернодробна хирургия и АГ хирургия да прилагат съвременни методи. По този начин ще се скъсява чувствително времето на следоперативния престой и на възстановяването на пациентите, а изпълнението на хирургичните интервенции ще е по-прецизно.

Залата трябва да се оборудва до средата на 2013 г., но болницата има готовност да изпълни проекта до края на 2012 г. Междувременно ще се провежда обучение за работа със специализираната апаратура. Очаква се подобреното качество на хирургичната дейност да доведе и до намаляване на социалната цена, защото ще се предотвратяват усложнения и ще се гарантира успешното лечение и на рисковите пациенти.

Другият спечелен проект е „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия".

Той е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността". Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв., от тях 50% е собственото финансово участие на болницата. Проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Той се изпълнява съвместно с Медицински университет - Пловдив, като дяловото участие на висшето училище е 6%.

Регионалният високотехнологичен център (РВТЦ) ще предоставя услуги и дейности, които ще помогнат за развитие на научния и изследователския потенциал както в здравното заведение, така и в медицински университети, в изпитателни лаборатории и други заинтересовани предприятия. Научните разработки ще бъдат реализирани в практиката на медицинските специалисти, за да повишат теоретична си подготовка и квалификация.

Основна част от проекта е създаването на телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за оториноларингология (УНГ болестни), максилофациална (челюстно-лицева при травми) хирургия и пластична хирургия и неврохирургия. Иновативното специализирано оборудване ще осъществява трансфер на нови знания и технологии към заинтересовани страни. С него ще се извършва документиране и архивиране на данни от реализираните дейности.

Центърът ще бъде оборудван с модерна аудио-визуална система за отдалечено двупосочно свързване в реално време с други болнични звена или телемедицински центрове в произволни точки.

Предстои 2490 от общо 2767 служители на пловдивската Университетска болница да преминат обучение по третия спечелен проект „Развитие на човешкия капитал - път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД - Пловдив. Общата стойност на проекта е 344 748,10 лева, които болницата получава по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Социални иновации в предприятията".

С проекта основно ще се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години в пловдивската Университетска болница. Те ще преминат курсове за повишаване на квалификацията, като едновременно с това се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване професионалния капацитет на останалите служители лечебното заведение. Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца и цели да се развият и приложат гъвкави форми на заетост: споделяне на едно работно място, заетост на непълно работно време, ротация на работните места, плаващо работно време и др. Тези мерки гарантират по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и повишаване на професионалната мобилност.

В рамките на 18-те месеца в зависимост от подготовката си до момента и без значение от възрастта си лекарите, медицинските сестри, санитарите и административния персонал ще преминат курсове придобиване на нови професионални умения, общуване на английски език, дигитална компетентност, умения за работа в условия на стрес, управление на конфликти, психологически проблеми при работа с пациентите.

 

автор:dariknews.bg

 

 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..